Search

Advanced Search

Applikasjoner

Her finner du ferdige Mathcad applikasjoner for regresjonsanalyse, grafanalyse, statistikk, etc.

  Ferdig arbeidsdokument som visualiserer arealet for et integral for en gitt funksjonsgraf.

  Applikasjon for å finne beste tilpasningsfunksjon til periodiske data.

  Applikasjon for å beregne beste tilpasning til vekstdata.

  Applikasjon for å finne asymptoter til hyperbel.

  Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjon f(x).

  Applikasjon for å beregne og visualisere lineær, kvadratisk (annengrads-) og polinomisk tilpasning til data.

  Applikasjon som viser tangentlinjen til funksjonen f(x) i et valgt punkt.

  Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjonen f(x). Gjelder for funksjoner der den uavhengige variabel er gitt i grader.

  Applikasjon for å tegne kjeglesnitt og ligninger i Mathcad.

  Categories

  No categories found.

  No popular articles found.