Search

Advanced Search

Mathcad

Artikler relatert til matematikkverktøyet Mathcad.
Veiledning i å hente inn data fra Excel til Mathcad, samt eksportere data til et Excel ark.

Ta backup av din lisensfil!

Beskrivelse av fremgangsmåten for å installere Mathcad.

Kort bruksanvisning i Mathcad med relevante eksempler for elever i den videregående skole.

Ferdig arbeidsdokument som visualiserer arealet for et integral for en gitt funksjonsgraf.

En beskrivelse av et utviklingsforløp i faget matematik i 10. klasse, hvor elevene har anvendt det elektroniske algebraiske matematikkverktøyet Mathcad. (pdf dokument)

Erfaringer fra danskt skoleprosjekt omkring bruken av Mathcad i undervisningen for ungdomsskoleelever.

Link til Sten Grodes webside med mye informasjon om danskt skoleprosjekt og bruken av Mathcad i 10. klasser.

Link til den danske Quick Guide til Mathcad 13 som brukes i deres skoleprosjekt.

Link til den danske Quick Guide til Mathcad 13 som brukes i deres skoleprosjekt.

Categories

No categories found.

No popular articles found.