Flashvideo som demonstrerer nytten av den oppdaterte funksjonen "Link to PDF" i EndNote X.