Search

Advanced Search

Torgrim Sandvoll

Ansvarlig for kurs og support
ved Alfasoft AS.
Epost: torgrim@alfasoft.no
(Page 3 of 3)   « Prev  1  2  
3
  
Next »

 Articles by this Author


Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjonen f(x). Gjelder for funksjoner der den uavhengige variabel er gitt i grader.
Applikasjon for å tegne kjeglesnitt og ligninger i Mathcad.

Kort veiledning for installasjon og bruk av IrfanView (bildeprogram).