Search

Advanced Search

Torgrim Sandvoll

Ansvarlig for kurs og support
ved Alfasoft AS.
Epost: torgrim@alfasoft.no
(Page 2 of 3)   « Prev  1  
2
  3  Next »

 Articles by this Author

En beskrivelse av et utviklingsforløp i faget matematik i 10. klasse, hvor elevene har anvendt det elektroniske algebraiske matematikkverktøyet Mathcad. (pdf dokument)

Erfaringer fra danskt skoleprosjekt omkring bruken av Mathcad i undervisningen for ungdomsskoleelever.

Link til Sten Grodes webside med mye informasjon om danskt skoleprosjekt og bruken av Mathcad i 10. klasser.

Link til den danske Quick Guide til Mathcad 13 som brukes i deres skoleprosjekt.

Applikasjon for å finne beste tilpasningsfunksjon til periodiske data.

Applikasjon for å beregne beste tilpasning til vekstdata.

Applikasjon for å finne asymptoter til hyperbel.

Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjon f(x).

Applikasjon for å beregne og visualisere lineær, kvadratisk (annengrads-) og polinomisk tilpasning til data.

Applikasjon som viser tangentlinjen til funksjonen f(x) i et valgt punkt.