Vedlagt er et dokument som demonstrerer de forskjellige metodene for å importere data fra Excel til Mathcad, samt eksportere data fra Mathcad til en Excel fil.