Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjonen f(x). Gjelder for funksjoner der den uavhengige variabel er gitt i grader.