Hvordan du tar backup av lisensfilen kan du lese her (se også vedlegg):

Viktig informasjon til elever og lærere med skolelisenser på Mathcad 14!

Hver lisensnøkkel kan bare aktiveres en gang.
Ta derfor backup av din lisensfil (liten tekstfil som heter: license.dat), slik at dersom maskinen din skulle kræsje, så kan du installere Mathcad 14 på nytt og legge lisensfilen inn på nytt manuelt (trenger ingen aktivering).

For å ta backup av lisensfilen etter å ha aktivert din Mathcad 14:
Skriv en epost til deg selv der du legger ved license.dat filen som vedlegg.
License.dat filen ligger i mappen "Licenses" i programmappen til Mathcad 14 på din maskin.
Programmappen til Mathcad 14 ligger vanligvis her: c:/programfiler/mathcad/mathcad 14/

Skulle din maskin kræsje og du må installere Mathcad 14 på nytt, hent opp din epost med lisensfilen som vedlegg og kopier/lagre denne filen i "Licenses" mappen i programmappen til din nye installasjon av Mathcad.