www.alfabib.com - http://www.alfabib.com
Kurveanalyse: Topp-, Bunn- og Nullpunkter
http://www.alfabib.com/articles/6/1/Kurveanalyse-Topp--Bunn--og-Nullpunkter/Page1.html
By Torgrim Sandvoll
Published on 7/10/2006
 
Applikasjon for å finne topp- og bunnpunkter, samt nullpunkter til en funksjon f(x).

Kurveanalyse: Topp-, Bunn- og Nullpunkter
Applikasjon for å finne topp og bunnpunkter, samt nullpunkter til funksjonen f(x).

Kom gjerne med kommentarer til denne applikasjonen!
For hvilke funksjoner gir den "rare" svar?