Applikasjon for å finne topp og bunnpunkter, samt nullpunkter til funksjonen f(x).

Kom gjerne med kommentarer til denne applikasjonen!
For hvilke funksjoner gir den "rare" svar?