www.alfabib.com - http://www.alfabib.com
Link to PDF
http://www.alfabib.com/articles/58/1/Link-to-PDF/Page1.html
By Torgrim Sandvoll
Published on 26/04/2007
 
Flashvideo som demonstrerer nytten av den oppdaterte funksjonen "Link to PDF" i EndNote X.

Demonstrasjon av Link to PDF funksjonen i EndNote X
Flashvideo som demonstrer den oppdaterte funksjonen "Link to PDF" i EndNote X. Her får du forklart forskjellen på absolutte og relative linker til dine dokumenter, samt demonstrert hvordan man bruker denne funksjonen i EndNote X.

Husk å slå på lyden på din PC/Mac...

>> KLIKK HER FOR Å SPILLE AV FLASHVIDEO <<

Klikk her!