Her er en oversikt over de 10 (11) viktigste hurtigtastene i Mathcad. Bruk alltid tastaturet i stedet for paletter når du skriver inn uttrykk som involverer disse operatorene og likhetstegnene. Dette er kanskje den største og viktigste terskelen i å bruke Mathcad, og ikke minst i det å kunne uttrykke seg matematisk - digitalt!

Den viktigste hurtigtasten har jeg ikke tatt med her. Dette er selvfølgelig mellomromstasten som i ethvert matematisk uttrykk bestemmer hva som skal "opereres med" (adderes, deles, mulitpliserer, taes rota av, osv.) i Mathcad.