www.alfabib.com - http://www.alfabib.com
Funksjonsanalyse: Funksjonsgraf for integral
http://www.alfabib.com/articles/47/1/Funksjonsanalyse-Funksjonsgraf-for-integral/Page1.html
By Torgrim Sandvoll
Published on 8/04/2007
 
Ferdig arbeidsdokument som visualiserer arealet for et integral for en gitt funksjonsgraf.

Funksjonsgraf for integral
Applikasjon hvor du kan skrive inn funksjonen som skal integreres, og få visualisert og beregnet dette integralet.