Applikasjon hvor du kan skrive inn funksjonen som skal integreres, og få visualisert og beregnet dette integralet.