www.alfabib.com - http://www.alfabib.com
Pytagoras stige
http://www.alfabib.com/articles/46/1/Pytagoras-stige/Page1.html
By Torgrim Sandvoll
Published on 22/10/2006
 
Interaktiv øvelse der elever må bruke Pytagoras læresetning for å finne svaret.

Pytagoras Stige (oppgave)
Sent en kveld vil Romeo bruke sin 10 meter lange stige til å komme seg opp og inn vinduet til sin kjære Julie. Julies vinduskarm ligger 8 meter over bakken.

1.
Hvor langt opp kommer Romeo dersom han plasserer stigen 5 meter fra veggen? Bruk den interaktive websiden til å dra i punktet A for å finne din løsning.

2.
Beregn oppgave 1, og finn det nøyaktige svaret. Hvilke lengder er kjent og hvilken lengde må du finne selv? Vis mellomberegninger med tegning/bilde av løsningen din.

3.
Hvor langt fra veggen må Romeo plassere stigen for å nå opp til vinduskarmen? Finn løsningen ved å dra i punkt A på websiden.

4.
Beregn oppgave 3, og finn det nøyaktige svaret. Hvilke lengder er kjent og hvilken lengde må du finne selv? Vis mellomberegninger med tegning/bilde av løsningen din.