Rapport skrevet av Flemming Nielsen og Steen Grode der de har forsøkt finne svar på spørmålet:

"Hvad sker der med elevernes læring og forståelse af
grundlæggende matematiske forhold, når eleverne får
adgang til at anvende et ”elektronisk algebraisk
matematikskriveværktøj” i matematikundervisningen?"