Applikasjon for å finne beste tilpasningsfunksjon til periodiske data.

Kom gjerne med kommentarer!