Applikasjon for å beregne beste tilpasningsfunksjon til vekstdata.

Kom gjerne med kommentarer!

Hvilken sjekk for hvor god tilpasningen er ønsker dere å bruke?
Virker filen når du bare kjører Mathcadfilen (ikke zip filen med den vedlagte datainnskrivingsfilen)?