Applikasjon for å finne og tegne asymptoter til hyperbel (rasjonale funksjoner).

Kom gjerne med kommentarer!