Applikasjon for å beregne og visualisere lineær, kvadratisk (annengrads-) og polynomiske regresjonsfunksjoner til data.

Vedlegget er her en zip-fil som må pakkes ut. Merk at zip-filen inneholder filen polydata.prn som må legges i samme mappe som mathcad filen for at regresjonsanalysens siste del skal fungere.

Kom gjerne med kommentarer. Her mangler funksjoner for å vise hvor bra tilpasningen er. Hvilke funksjoner vil dere ha med?